NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

A Haraszthy Pincészet Kft. által szervezett facebook játék részvételi és adatkezelési szabályzata az alábbiakban olvasható.

Haraszthy Pincészet Kft. (2091 Etyek, Vincellér utca 44, cégjegyzékszám 07-09-028341, adószám: 11779098-2-07, a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban részletezett játékot szervez (a továbbiakban: Játék).

A játék lebonyolítója: Haraszthy Pincészet Kft.

Ez a nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi.

A résztvevők által rendelkezésre bocsátott információkat a Facebook nem kapja meg, kizárólag a Haraszthy Pincészet Kft. mint a saját Facebook oldalának üzemeltetője (https://www.instagram.com/cseppke_webshop/).

A Szervező a rendelkezésre bocsátott információkat kizárólag a nyereményjátékban használja fel.  A nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős.

A Facebookot a nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag az itt felsorolt feltételekkel lehetséges.

A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A JÁTÉK MENETE

Szervező nyereményjátékot hirdet saját facebook profilján (https://www.facebook.com/HaraszthyVineyards) 2023. augusztus 3.  csütörtök (a poszt kikerülésének időpontjától) 2023. augusztus 13. vasárnap 23:59-ig.  Játékos nevezésével egyidőben vállalja, hogy legalább a sorsolás napjáig az Facebookon közzétett nyereményjáték posztot kedveli, valamint válaszol a Szervező által, a nyereményjáték felhívását tartalmazó posztban feltett kérdésre.

Azon játékosok között, akik a felhívás időtartama alatt a nevezési feltételeknek megfelelően minden pontot teljesítenek, kisorsolunk 1 db nyertes személyt, akiknek a nyereménye 2 db Random trip koncertjegy az szeptember 1-én tartandó koncertre a Haraszthy Amfiteátrumba.

A nyeremények felajánlója a Haraszthy Pincészet Kft.

A sorsolás megfelelő alkalmazás illetve program felhasználásával, szabályos körülmények között zajlik 2023. augusztus 14-én.

A nyertes felhasználónevét még aznap legkésőbb 20.00 óráig nyilvánosságra hozzuk az eredeti (játékra irányuló) poszt alatt kommentben, majd privát üzenetben értesítjük.

A nyeremény átvételének módját a Nyertessel közvetlenül, a kapcsolatfelvétel után egyeztetjük.

A kapcsolatfelvételt Szervező kezdeményezi, Nyertesnek pedig 3 munkanapon belül válaszolnia kell rá.

Amennyiben a nyertes nem jelentkezik a megadott határidőn belül, helyére új nyertest hirdetünk.

  1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A játék a poszt kikerülésétől (2023. augusztus 3. csütörtök) 2023. augusztus 13. vasárnap, 23:59 óráig tart.

  1. RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét.

Nevezésével egyidőben minden Játékos vállalja, hogy személyes profilja megfelel a közösségi oldal felhasználási feltételeinek, közösségi irányelveket nem sért.

Nem vehetnek részt a nyereményjátékban a Szervező munkavállalói, képviselői, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. 685 §-ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

  1. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, a facebook applikáció saját hibájából fakadó elérhetetlensége miatt.

Szervező semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek.

  1. ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

Szervező, mint Adatkezelő kijelenti, hogy a nyereményjáték során kizárólag a nyertes játékos által megadott adatokat gyűjti és kezeli.

Az Adatkezelő tevékenységét ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv. rendelkezéseinek betartásával végzi.

Az Adatkezelő minden elvárható számítástechnikai és munkaszervezési lépést megtesz a személyes adatok kezelésének biztonságáért, továbbá azért, hogy a személyes adatok illetéktelen harmadik személyek birtokába ne kerülhessenek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása a nyereményjátékban való részvétel során önkéntesen történik, és az adatkezeléshez az adatok megadásával a Felhasználó hozzájárult.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az érintett személy adatainak nyereményjátékhoz kapcsolódó kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A játékos hozzájárul ahhoz, hogy a facebook oldalon használt felhasználóneve a játék folyamán Szervező hivatalos facebook oldalán ahhoz, hogy amennyiben jelen Nyereményjáték során nyer, Szervező a nyeremény átadása azonosítsa.

Az adatkezelés során rögzített adatok köre: a nyertes családi- és keresztneve, e-mail címe, telefonszáma és lakcíme.

Az adatrögzítés módja és adatkezelés időtartama:

A Nyertes a megadott adatai elektronikus adatkezelés útján kerülnek rögzítésre és feldolgozásra a cél megvalósulásáig.

Az adatkezelő a személyes adatokat a nyereményjáték lezárultát követő 90 napig tárolja, azt követően pedig haladéktalanul – illetőleg az Érintett erre vonatkozó kérelme esetén szintén nyomban – megsemmisíti a személyes adatokat tartalmazó adatfájlokat.